ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
کد خبر: 363   تاریخ انتشار: 1393/04/29 | 11:32 AM  

دانلود بسته خوداموز ترویج تغذیه با شیر مادر
لطفا جهت اجرا هر چهار فایل را ابتدا دانلود نموده سپس بر روی یکی از فایل های فشرده کلیک راست نموده وگزینهextract files را انتخاب نمائید تا از حالت فشرده خارج گردد.