ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
کد خبر: 203   تاریخ انتشار: 1392/07/10 | 8:53 AM  

برنامه غیر حضوری ماموگرافی
محتوای برنامه غیر حضوری ماموگرافی
جهت استفاده از فایلهای آموزشی ابتدا با استفاده از نرم افزار WinRar فایلها را از حالت فشرده خارج نمایید.
جهت مشاهده فایلها ی پی دی اف از نرم افزارadobe reader استفاده نمایید.

فایلهای پی دی اف:

 

فیلم ها: